Politiestaat Nederland

Beste lezers.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABent U ook wel eens bang? Bang, dat de maatschappij zo verhardt, dat je nauwelijks meer de straat op durft? Bang, om ergens in een donker steegje overvallen te worden? Bang, om in de tram van je portefeuille beroofd te worden? Bang, om langs een groepje samenscholende jongeren te lopen? Bang, voor de boeman?
Nou ik dus soms ook. Maar dat hangt vooral van mijn gemoedstoestand af. Zit ik goed in mijn vel, dan kan er niks gebeuren. Heb ik een beetje een rotdag, dan voel ik me wat onzekerder.
Gelukkig hebben we hier nog geen Amerikaanse toestanden. Wel is de roep naar meer blauw op straat, meer beveiligingscamera’s, etc. steeds luider. Maar volgens mij ligt daar niet de oplossing. Inderdaad, de grote criminaliteit neemt steeds hardere vormen aan. Liquidaties op klaarlichte dag, bankovervallen met behulp van bulldozers, moord en doodslag. Maar de totale omvang van criminaliteit daalt. En deze zou nog verder kunnen dalen, met de juiste methoden. Want wie zijn de veelplegers? Wie tikken autoruiten in, jatten fietsen, verkopen drugs? Dat zijn vaak verslaafden of jongeren uit probleemgezinnen, of mensen die in illegaliteit leven.

pink marineIn Amerika is al 35 jaar een methode beproefd en gevolgd. Deze is zeer succesvol en goedkoper dan mensen vasthouden in (jeugd)gevangenissen. Misschien moeten we dat hier ook maar eens proberen. Hele gezinnen gaan in therapie en leren beter met elkaar om te gaan en hun problemen zelf op te lossen. Een toekomstperspectief is daarbij onontbeerlijk. Werk en zelf geld verdienen (niet the easy way) is goed voor je gemoed. En is er geen betaalde baan, dan kan je jezelf nuttig maken door middel van vrijwilligerswerk. Zo is er in Den Haag een groep allochtone jongeren die koken en serveren voor ouderen van een bejaardenhuis in de buurt. Laat mensen trots kunnen zijn op zichzelf. Dat is het begin van een nieuw leven.

Door middel van trots zijn we met deOut-and-Proud homobeweging nu ook waar we zijn : PROUD TO BE GAY!!! En voor de veelplegende junkies pleit ik net als burgemeester Cohen van Amsterdam voor het gratis ter beschikking stellen van heroïne. Dan vervalt de noodzaak tot kleine criminaliteit. Ook het legaliseren van illegalen die al lang in Nederland verblijven zou de regering minder geld kosten dan nu het geval is. Geef om mensen en geef ze een toekomst. Nederland is nog nooit te klein of te vol gebleken.

Natuurlijk heb ik makkelijk praten en is er van alles mis met de Nederlandse samenleving. Maar er zijn ook veel zaken waar we trots op mogen zijn. Dat zijn niet onze klompen, tulpen en molens waarvoor Amerikaanse toeristen hierheen komen. Dat is onze tolerantie, ons vrije denken, ons drugsbeleid, de scheiding tussen kerk en staat en zo zijn er nog wel tientallen feiten op te sommen. Maar we zijn niet trots. Al zouden we dat best wat meer mogen zijn. Onze huidige regering doet steeds meer afbreuk aan al onze deugden. Normen en waarden wordt er steeds maar geschreeuwd. De zondebok is al gevonden, dat zijn allochtone jongeretulpen-molenn. Maar in ons grote voorbeeld Amerika is het ook niet alles rozengeur en maneschijn. Daar viert de criminaliteit hoogtij en de sterke arm van de politie lost heus niet alles op. Als we niet oppassen worden we straks ook nog een politiestaat. En geweld roept alleen maar nog meer geweld op.

De politiek is er voorstander van om de macht van de politie te centraliseren. Dat betekent dat de burgemeester niet meer het hoofd is van de plaatselijke politie. In theorie zou het zo kunnen zijn dat op deze manier gemakkelijk bijvoorbeeld naaktrecreatie of homo- ontmoetingsplaatsen gesloten zouden kunnen worden als het politiek klimaat omslaat naar een strakker normen en waarden pakket. Dat wordt nu per gemeente beslist. Zo verdween in Amsterdam al de tippelzone. Het begin van een nieuw tijdperk, lijkt het wel. Maar dan kan in het hele land van alles direct gesloten worden. Niet nu, niet volgende maand, of volgend jaar, maar de randvoorwaarden zijn geschapen. De verantwoordelijkheid van de burger wordt gedecentraliseerd. Niemand hoeft zich meer verantwoordelijk te voelen voor de ander. Ik voor mezelf en de politie voor ons allen!!! Is dat wel een goede ontwikkeling??? Ik vind van niet en pleit ervoor het heft in eigen hand te nemen.

Desirée dello Stiletto